Podstawa prawna działalności samorządu aptekarskiego

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska z siedzibą w Rzeszowie swoją działalność prowadzi w oparciu o Ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 136, poz 856 ze zm.).

Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej nie stanowią źródła prawa.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej (w tym: Ministra Zdrowia) publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" i "Wydawnictwa elektroniczne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".

Teksty rozporządzeń wydanych przez Ministra Zdrowia są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem www.mz.gov.pl