Redakcja biuletynu

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym na którym udostępnia się informację publiczną.

Nazwa podmiotu:
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie

Adres podmiotu:
ul. Jagiellońska 23/5
35-025 Rzeszów

tel.: 017 853 82 12
tel./fax: 017 852 92 06
Adres e-mail: biuro@poia.pl
Adres URL: www.bip.poia.pl

Redaktorem Biuletynu Informacji Publicznej jest:
mgr Weronika Antoniewicz

E-mail kontaktowy: biuro@poia.pl